Vì sao cồn có thể sát khuẩn

Toàn chình ảnh trái đất Vnạp năng lượng hóa buôn bản hội giáo dục và đào tạo Thể thao Du kế hoạch Văn học - Nghệ thuật Khoa học tập - Công nghệ Kinch tế

Cồn là dung dịch rượu etylic (C2H5OH) có khả năng thẩm thấu cao, có thể xuyên qua màng tế bào đi sâu vào phía bên trong khiến đông tụ protein làm mang đến vi trùng chết. Thực tế là cồn 75o có khả năng sát trùng là cao nhất. Nếu cồn lớn rộng 75o thì nồng độ cồn quá cao làm cho protein lên trên bề mặt vi khuẩn đông cứng nhanh khô hình thành lớp vỏ cứng ngnạp năng lượng quán triệt cồn thấm vào bên trong bắt buộc vi khuẩn ko chết. Nếu nồng độ nhỏ hơn 75o thì hiệu quả sát trùng kém.

Phạm Xuân ĐăngGiáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu


hotgirl3q.mobi nhận xét - số 101

hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 101hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 100hotgirl3q.mobi đánh giá - số 99hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 98hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 97hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 96hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 95hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 94hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 93hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 92hotgirl3q.mobi nhận xét - số 91hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 90hotgirl3q.mobi nhận xét - số 89hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 88hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 87hotgirl3q.mobi nhận xét - số 86hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 85hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 84hotgirl3q.mobi nhận xét - số 83hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 82hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 81hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 80hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 79hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 78hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 77hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 76hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 75hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 74hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 73hotgirl3q.mobi đánh giá - số 72hotgirl3q.mobi đánh giá - số 71hotgirl3q.mobi nhận xét - số 70hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 69hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 68hotgirl3q.mobi đánh giá - số 67hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 66hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 65hotgirl3q.mobi đánh giá - số 64hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 63hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 62hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 61hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 60hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 59hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 58hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 57hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 56hotgirl3q.mobi đánh giá - số 55hotgirl3q.mobi nhận xét - số 54hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 53hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 52hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 51hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 50hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 49hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 48hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 47hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 46hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 45hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 44hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 43hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 42hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 41hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 40hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 39hotgirl3q.mobi nhận xét - số 38hotgirl3q.mobi nhận xét - số 37hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 36hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 35hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 34hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 33hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 32hotgirl3q.mobi đánh giá - số 31hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 30hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 29hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 28hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 27hotgirl3q.mobi đánh giá - số 26hotgirl3q.mobi đánh giá - số 25hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 24hotgirl3q.mobi nhận xét - số 23hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 22hotgirl3q.mobi đánh giá - số 21hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 20hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 19hotgirl3q.mobi đánh giá - số 18hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 17hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 16hotgirl3q.mobi nhận xét - số 15hotgirl3q.mobi đánh giá - số 14hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 13hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 12hotgirl3q.mobi nhận xét - số 11hotgirl3q.mobi đánh giá - số 10hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 9hotgirl3q.mobi nhận xét - số 8hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 7hotgirl3q.mobi Đánh Giá - số 6hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 5hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 4hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobi - số 3hotgirl3q.mobi hotgirl3q.mobis - số 2hotgirl3q.mobi nhận xét - số 1

Chuyên mục: Kiến Thức