Vì sao ancol etylic tan vô hạn trong nước

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trộn 1ml rượu etylic (cồn) cùng với 10ml nước đựng. Câu như thế nào sau đây diễn đạt đúng:

A.Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

Bạn đang xem: Vì sao ancol etylic tan vô hạn trong nước

B.Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

C.Nước hoặc rượu etylic hoàn toàn có thể là chất rã Hay là dung môi.

D.Cả nhì hóa học nước cùng rượu etylic vừa là hóa học tan, vừa là dung môi.


*

Rượu etylic tan vô hạn nội địa hoặc nói cách khác nước chảy vô hạn vào rượu etylic.Theo đề bài xích mang lại V rượu etylic (1ml) ít hơn V nước (10ml) bắt buộc câu a diễn tả đúng.Rượu etylic rã các trong nước bởi vì vào phân tử có

A. hai ngulặng tử cacbon.

B. sáu nguyên ổn tử hiđro.

C. nhóm -OH.

D. hai nguyên tử cacbon cùng sáu ngulặng tử hiđro.


Cho 10 kilogam glucozơ (chứa 10% tạp chất) lên men thành rượu etylic. Biết rượu etylic nguim hóa học bao gồm khối lượng riêng rẽ là 0,8 g/ml với vào quy trình chế tao rượu etylic bị hao hụt mất 5%. Thể tích rượu etylic 46° chiếm được là

A. 11,875 lít

B. 2,185 lít

C. 2,785 lít

D. 3,875 lít


Cho 10 kilogam glucozơ (đựng 10% tạp chất) lên men thành rượu etylic. Biết rượu etylic nguyên hóa học có cân nặng riêng là 0,8 g/ml với vào quy trình bào chế rượu etylic bị hao hụt mất 5%. Thể tích rượu etylic 46° nhận được là

A. 11,875 lít

B. 2,185 lít

C. 2,785 lít

D. 3,875 lít


Cho 10 kilogam glucozơ (đựng 10% tạp chất) lên men thành rượu etylic. Biết rượu etylic nguyên ổn hóa học gồm khối lượng riêng biệt là 0,8 g/ml với trong quy trình chế biến rượu etylic bị hao hụt mất 5%. Thể tích rượu etylic 46 o thu được là

A. 11,875 lít

B. 2,185 lít

C. 2,785 lít

D. 3,875 lít


hễ 40 độ Có nghĩa là dung dịch được tạo thành thành lúc hoà tan:a。40g rượu etylic ngulặng chất vào 60g nướcb. 40g rượu etylic ngulặng chất vào 100g nướcc. 40ml rượu etylic ngulặng chất vào 60ml nướcd. 40ml rượu etylic ngulặng chất vào 100ml nước


Nhận định nào tiếp sau đây đúng ?

A. Rượu 45 ° khi sôi bao gồm nhiệt độ không đổi khác.

B. Trong 100 gam rượu 45 ° , bao gồm 45 gam rượu và 55 gam H 2 O

C. Natri có tác dụng đẩy được toàn bộ các nguyên tử hiđro thoát ra khỏi phân tử rượu etylic.

D. Trong rượu etylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro vào đội -OH.

Xem thêm: Vì Sao Đan Nguyên Không Về Việt Nam, Đan Nguyên Có Thể


Rượu (ancol) etylic rã vô hạn nội địa là do

A. Rượu etylic bao gồm chứa team –OH

B.team –OH của rượu bị phân cực

C. thân rượu cùng nước tạo được link hiđro

D.nước là dung môi phân cực


Rượu (ancol) etylic rã vô hạn trong nước là do

A. Rượu etylic gồm chứa team -OH

B.đội -OH của rượu bị phân cực

C. thân rượu với nước tạo nên liên kết hiđro

D.nước là dung môi phân cực


Hỗn hòa hợp X gồm rượu etylic và một rượu A bao gồm phương pháp C n H 2 n + 1 OH.

Cho 1,52 gam X tác dụng hết cùng với Na thấy thoát ra 0,336 lkhông nhiều H 2 (đktc). Biết tỉ trọng số moi của rượu etylic với rượu A vào tất cả hổn hợp là 2 : 1.

Xác định cách làm phân tử của rượu A.


Pmùi hương trình hoá học của phản ứng giữa X với Na

(1) 2 C 2 H 5 OH + 2Na → 2 C 2 H 5 ONa + H 2 ↑

(2) 2 C n H 2 n + 1 OH + 2Na → 2 C n H 2 n + 1 ONa + H 2 ↑

Đặt số mol rượu etylic trong hồn đúng theo là 2x.

Theo đề bài xích : số mol rượu C n H 2 n + 1 OH là x.

Theo phương trình (1), (2) ta bao gồm :

Số mol H 2 = x + x/2 = 3x/2

Theo đề bài số mol H 2 = 0,336/22,4 = 0,015 mol

→ 3x/2 = 0,015 → x= 0,01 mol

Vậy : m C 2 H 5 OH = 2x x 46 = 2 x 0,01 x 46 = 0,92g

→ m C n H 2 n + 1 OH = 1,52 - 0,92 = 0,6

Ta bao gồm : x(14n + 1 + 17) = 0,6.

Xem thêm: Vì Sao In Không Được Và Cách Khắc Phục, Nguyên Nhân Máy In Không Nhận Lệnh In Và Cách Sửa

Hay 0,01(14n + 18) = 0,6 => n = 3.

Rượu A có công thức C 3 H 7 OH


Đúng 0
Bình luận (0)
hotgirl3q.mobi


Chuyên mục: Kiến Thức