Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau có phải là hình thang cân không vì sao

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

A B C D E

Giả sử: AD = BC; góc DAB = 120o

Vì AB // CD đề xuất góc DAB + ADC = 180o=> góc ADC= 180o- DAB = 180o- 120o= 60o

Trên đoạn CD lấy E sao để cho CE = AB

Mà có: CE // AB => Tứ đọng giác ABCE là hình bình hành => AE = BC với AE // BC

AE = BC ; BC = AD => AE = AD => tam giác ADE cân tại A => góc ADC = góc AED

ngoài ra, góc ADC = 600=> góc AED = 60o

Mà góc AED = BCE (bởi vì BC // AE) đề nghị góc BCE = 60o

=> góc BCE = ADC => ABCD là hình thang cân

=> góc


Điền chữ “Đ” hoặc “S” vào mỗi câu xác minh sau:

A.Tđọng giác bao gồm nhị kề bên đều bằng nhau là hình thang cân.

Bạn đang xem: Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau có phải là hình thang cân không vì sao

B.Hình thang cân bao gồm nhị ở bên cạnh cân nhau.

C.Hình thang cân gồm nhì góc kề một cạnh đáy bù nhau.

D.Hình thang cân nặng có nhì góc kề một cạnh đáy đều bằng nhau.


+ Tứ giác tất cả nhị sát bên cân nhau là hình thang cân.

→ Đáp án A không nên vì chưng nhì ở kề bên đều bằng nhau chưa vững chắc tạo ra hình thang.

+ Hình thang cân bao gồm nhị ở bên cạnh cân nhau.

→ Đáp án B đúng.

+ Hình thang cân tất cả nhị góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

→ Đáp án D đúng, câu trả lời C không đúng.


Điền chữ “Đ” hoặc “S” vào từng câu khẳng định sau:

A. Tđọng giác gồm nhị sát bên đều bằng nhau là hình thang cân.

B. Hình thang cân tất cả hai ở bên cạnh cân nhau.

Xem thêm: Bác Sĩ Viết Xấu Không Phải Vì Sao Chữ Bác Sĩ Lại Xấu ? Trước Hết,

C. Hình thang cân tất cả nhì góc kề một cạnh đáy bù nhau.

D. Hình thang cân nặng bao gồm nhị góc kề một cạnh đáy bằng nhau.


+ Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

→ Đáp án A sai vày nhì cạnh bên bằng nhau không chắc chắn tạo nên hình thang.

+ Hình thang cân có hai bên cạnh đều nhau.

→ Đáp án B đúng.

+ Hình thang cân gồm hai góc kề một cạnh đáy cân nhau.

→ Đáp án D đúng, câu trả lời C không nên.


Điền vệt “ X” vào từng xác minh sau

Câu

Khẳng định

Đúng

Sai

1

Hình thang là tứ đọng giác gồm các cạnh đối song song

2

Hình thang có nhị lân cận bằng nhau là hình thang cân

3

Hình bình hành là tđọng giác bao gồm hai đường chéo bởi nhau

4

Hình thang gồm nhì lân cận tuy nhiên tuy vậy là hình bình hành


Câu

Khẳng định

Đúng

Sai

1

Hình thang là tứ giác gồm những cạnh đối tuy vậy song

x

2

Hình thang có nhị bên cạnh đều nhau là hình thang cân

x

3

Hình bình hành là tứ đọng giác tất cả hai tuyến đường chéo cánh bằng nhau

x

4

Hình thang có nhị lân cận tuy vậy tuy nhiên là hình bình hành

x


Câu 1: Chứng minh vào hình thang cân nặng gồm 2 sát bên bởi nhau

Câu 2:Chứng minh trong hình thang cân tất cả 2 mặt đường chéo cánh bằng nhau


Các câu sau đúng tốt sai?

a) Hình thang tất cả nhì cạnh đáy đều bằng nhau là hình bình hành

b) Hình thang gồm nhì bên cạnh tuy vậy tuy nhiên là hình bình hành

c) Tứ đọng giác gồm hai cạnh đối đều nhau là hình bình hành

d) Hình thang có nhị bên cạnh cân nhau là hình bình hành


a) Đúng, vì chưng hình thang bao gồm nhì lòng tuy nhiên song lại sở hữu thêm nhì cạnh đáy đều bằng nhau phải là hình bình hành theo tín hiệu nhận ra 5

b) Đúng, vì khi ấy ta được tứ đọng giác tất cả những cạnh đối tuy vậy tuy nhiên là hình bình hành (định nghĩa)

c) Sai.

ví dụ như tứ giác ABCD sinh hoạt dưới tất cả AB = CD tuy vậy không phải hình bình hành.

Xem thêm: Vì Sao Mỹ Ký Hiệp Định Paris 1973: 'Hai Miền Nam Bắc Cùng Vi Phạm

*

d) Sai, bởi vì hình thang cân tất cả hai ở bên cạnh cân nhau nhưng nó chưa hẳn là hình bình hành.

*


1, Hình thang cân ABCD bao gồm lòng nhỏ AB bởi bên cạnh AD. Chứng minch rằng CA là tia phân giác góc C

2, Hai đoạn trực tiếp AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng OA=OC, OB=OD. Tứ đọng giác ABCD là hình gì? VÌ sao?


Cho hình thang ABCD tất cả đấy bé nhỏ là AB lòng to làCD .Kéo nhiều năm 2 kề bên của hình thang bọn chúng giảm nhau tại O. Vẽ 2 mặt đường chéo cánh của hình thang ABCD

a) search tất cả các hình tam giác gồm diện tích S đều bằng nhau ? Vì Sao ?

b) neus hình tam giác OAB tất cả chiều lâu năm khởi đầu từ đỉnh O Bằng chiều lâu năm hình thng ABCD thì bao hàm hình tam giác nào bao gồm bằng diện tích hình tam giác OAB ?Chuyên mục: Kiến Thức