Hidro nặng hay nhẹ hơn không khí vì sao

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hãy cho biết khí hidro và khí oxi nặng hay khối lượng nhẹ hơn không khí , tại sao? Có thể thu khí hidro cùng khí oxi vào bình ( trường đoản cú phần nhiều thử nghiệm trong phòng thử nghiệm ) bằng phương pháp đặt đứng bình tuyệt đặt ngược bình và phân tích và lý giải ?
*

Hidro khối lượng nhẹ hơn không khí vì (d(dfracH_2kk)=(dfrac229)(dfracO_2kk)=(dfrac3229)>1)

Để nhận được khí hidro Lúc điều chế yêu cầu đặt úp bình do khí hidro nhẹ nhàng hơn không khí ,nếu ngửa bình hidro đã bay thoát ra khỏi bình .

Bạn đang xem: Hidro nặng hay nhẹ hơn không khí vì sao

Ngược lại nhằm thu được khí oxi Khi pha chế đề nghị ngửa bình bởi oxi nặng rộng bầu không khí đã lắng xuống đáy bình , nếu úp bình oxi sẽ lắng xuống và thoát thoát ra khỏi bình


*

1. Khí hiđrô H​​2 nặng nề xuất xắc khối lượng nhẹ hơn khí metan CH4 ?

2. Khí Clo Cl2 nặng trĩu xuất xắc nhẹ nhàng hơn không gian ?

3. Một chất khí bao gồm cách làm chất hóa học là RO2. Chất khí nặng nề vội 2 lần khí oxi O2. Xác định nguyên ổn tố R. ( C = 14; P.. = 31; S = 32; K = 39 )


1. dH2/NH4 = (frac216=0,125)

=> Hidro khối lượng nhẹ hơn metan 0,125 lần

2. dCl2/KK = (frac7129=2,45)

=> Khí clo nặng trĩu hơn không gian 2,45 lần.

3. Do chất khí đó nặng trĩu gấp gấp đôi oxi

=> Mhóa học khí = 2 x 32 = 64 ( g / mol)

=> MR + 16 x 2 = 64

=> MR = 32 (g/mol)

=> R là sulfur ( Kí hiệu hóa học: S)


Có đầy đủ khí sau: N2, O2,Cl2, CO , SO2.

Hãy mang lại biết:

a)Những khí nào nặng trĩu xuất xắc nhẹ nhàng hơn khí hiđro từng nào lần?

b)Những khí như thế nào nặng trĩu hơn xuất xắc nhẹ hơn bầu không khí từng nào lần?


a)Nhận xét : Trong số những khí thì khí hiđro là nhẹ duy nhất mH2= 2g bởi vì vậy toàn bộ các khí gần như nặng trĩu hơn khí hiđro. Ta có:

dN2/H2= 28 : 2 = 14 lần.

dO2/H2= 32 : 2 = 16 lần.

dCl2/H2= 71 : 2 = 35,5 lần.

dCO/H2= 28 : 2 = 14 lần.

dSO2/H2= 64 : 2 = 3gấp đôi.

b)dN2/kk= 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ nhàng hơn không gian cùng bằng 0,965 lần không khí)

dO2/kk= 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng rộng không gian 1,103 lần)

dCl2/kk= 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng hơn không khí 2,448 lần)

dCO/kk= 28/29 ≈ 0,965 (CO khối lượng nhẹ hơn không khí với bởi 0,965 lần không khí)

dSO2/kk= 64/29 ≈ 2, 207 (SO2nặng trĩu hơn không gian 2,207 lần)


Đúng 2
Bình luận (0)

Có gần như khí sau: N 2 ; O 2 ; S O 2 ; H 2 S ; C H 4 4. Hãy mang lại biết:Những khí như thế nào nặng trĩu giỏi khối lượng nhẹ hơn không gian với nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn từng nào lần?


Lớp 8 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Các khí nặng trĩu rộng không khí: O 2 ; S O 2 ; H 2 S

- Khí oxi:

*

- Khí sunfuro:

*

- Khí hidro sunfua:

*

Các khí nhẹ hơn bầu không khí là: N2, NH3; CH4.

- Khí nito:

*

- Khí amoniac:

*

- Khí metan:

*


Đúng 0

Bình luận (0)

cho các khí sau: oxi, hidro, cacbon dioxit, khí nào nặng nề hơn không gian, do sao?


Lớp 8 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

hidro hoạc dioxit


Đúng 0

Bình luận (0)

oxi vs cacbon dioxit do d(oxi/kk) = 32/29> 1 cùng d(cacbon dioxit/kk)= 44/29 > 1

Mấy loại vào ngoặclà viết loại số 2 trong Htrăng tròn ấy


Đúng 0
Bình luận (0)

Tại cùng một ánh sáng với áp suất, không gian thô nặng trĩu rộng hay không khí độ ẩm nặng nề hơn?

Tại sao? Cho biết trọng lượng mol của không khí là μ = 29 g/mol

A. Không khí khô nặng trĩu rộng. Vì cùng ánh nắng mặt trời và áp suất thì không khí có cân nặng to hơn.

B. Không khí ẩm nặng rộng. Vì cùng nhiệt độ cùng áp suất thì nước gồm cân nặng to hơn.

Xem thêm: Lợi Ích Của Lá Mơ Lông Chữa Bệnh Gì ? 4 Công Dụng Tuyệt Vời Ít Ai Biết

C. Không khí thô nặng hơn. Vì ở cùng ánh nắng mặt trời và áp suất thì không gian khô có trọng lượng riêng biệt to hơn trọng lượng riêng của không gian độ ẩm.

D. Không khí độ ẩm nặng nề hơn. Vì sinh hoạt cùng ánh nắng mặt trời và áp suất thì không khí ẩm bao gồm trọng lượng riêng to hơn trọng lượng riêng của không gian thô.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn C.

H2O bao gồm cân nặng mol = 2+16 = 18 g/mol

Không khí có cân nặng mol vừa đủ là 29 (chủ yếu là N2gồm khối lượng mol là 2*14 =28)

Ở thuộc ĐK ánh sáng áp suất thì: không khí ẩm có hàm lượng H2O nhiều hơn thế nữa, giỏi các chất N2phải chăng hơn cho nên vì vậy tất cả khối lượng riêng nhỏ dại rộng bầu không khí khô (chủ yếu là N2).


Đúng 0

Bình luận (0)
SGK trang 214

Tại cùng một ánh sáng cùng áp suất, bầu không khí thô nặng nề hơn hay không khí độ ẩm nặng trĩu hơn? Tại sao? Cho biết trọng lượng mol của không khí làμ = 29 g/mol

A. Không khí thô nặng trĩu hơn. Vì cùng nhiệt độ với áp suất thì không khí có cân nặng to hơn.

B.Không khí độ ẩm nặng trĩu hơn. Vì thuộc ánh nắng mặt trời cùng áp suất thì nước có cân nặng to hơn.

C.Không khí khô nặng hơn. Vì thuộc ánh sáng với áp suất thì không gian thô gồm trọng lượng riêng rẽ lớn hơn trọng lượng riêng biệt của không gian độ ẩm.

D.Không khí ẩm nặng trĩu rộng. Vì cùng ánh nắng mặt trời và áp suất thì bầu không khí độ ẩm tất cả khối lượng riêng rẽ lớn hơn trọng lượng riêng của bầu không khí thô.


Lớp 10 Vật lý Bài 39. Độ ẩm của không khí
0
0
Gửi Hủy

Khí S O 2 nặng tuyệt nhẹ hơn bầu không khí bao lần

A. Nặng hơn bầu không khí 2,2 lần

B. Nhẹ hơn bầu không khí 3 lần

C. Nặng rộng bầu không khí 2,4 lần

D. Nhẹ rộng bầu không khí 2 lần


Lớp 8 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

d S O 2 / k k = 64 / 29 = 2 , 2 > 1 cần S O 2 nặng hơn không khí 2,2 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy bầu không khí là nhờ phụ thuộc tính chất:*

4 điểm

Khí oxi khối lượng nhẹ hơn không khí

Khí oxi nặng trĩu rộng ko khí

Khí oxi dễ dàng pha trộn cùng với không khí

Khí oxi ít chảy vào nước


Lớp 8 Hóa học tập
5
0
Gửi Hủy

Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là nhờ phụ thuộc vào tính chất:*

4 điểm

Khí oxi nhẹ hơn ko khí

Khí oxi nặng nề hơn không khí

Khí oxi dễ pha trộn cùng với không khí

Khí oxi ít chảy vào nước


Đúng 3

Bình luận (0)

Khí oxi nặng nề hơn ko khí


Đúng 1
Bình luận (0)

Khí oxi nặng rộng không gian nha!


Đúng 2
Bình luận (1)

Hãy đối chiếu phân tử khí oxi nặng rộng tốt nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần đối với phân tử nước, muối ăn uống với phân tử khí metan ( về chất khí này coi làm việc bài bác 6).


Lớp 8 Hóa học tập Bài 6: Đơn hóa học cùng vừa lòng chất - Phân tử
3
0
Gửi Hủy

- Phân tử oxi nặng nề rộng phân tử nước 1,1778(left(frac02H2O ight)=frac3218=frac169)(lần)

Phân tử oxi khối lượng nhẹ hơn phân tử muối hạt nạp năng lượng và bởi 0,55 lần.(frac extO2NaClfrac16.223+35,5=frac3258,5=0,55)

- Phân tử oxi nặng trĩu rộng phân tử khí merã 2 lần.(frac extO2CH4=frac16.214+2=frac3216=2)


Đúng 0

Bình luận (1)

- Phân tử oxi nặng hơn phân tử nước 1,1778 (

*
) lần

- Phân tử oxi nhẹ hơn phân tử muối hạt ăn uống cùng bởi 0,55 lần.

Xem thêm: Vì Sao Khuyên Chớ Nên Tự Phụ ”, (1) Tìm Hiểu Đề Văn Chớ Nên Tự Phụ

(

*
= 0,55)

- Phân tử oxi nặng rộng phân tử khí mechảy gấp đôi.

*
= 2


Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy cho biết thêm phân tử khí metung CH4 nặng nề tốt nhẹ nhàng hơn NH3


Đúng 0
Bình luận (0)
hotgirl3q.mobi


Chuyên mục: Kiến Thức